Gastronomia

Szwalnia


Projekt pt: "Rozbudowa restauracji Ostrawa o część hotelową" polega rozszerzeniu działalności firmy poprzez rozbudowę restauracji "Ostrawa" w Wodzisławiu Śląskim.
Dzięki realizacji projektu uruchomiona i udostępniona klientom zostanie nowa powierzchnia hotelowa, co wpłynie na zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku oraz kompleksowości usług, a także przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta.

Wartość Projektu: 1748718.72 zł
Wartość dofinansowania: 749655.65 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
- realna odpowiedź na realne potrzeby
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
"Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl"